• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • concordia

 • Ergo-Hestia

 • generali

 • Gothaer

 • interRisk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

I. Informacje ogólne 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mdpartner.com.pl jest MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP Z O O, adres siedziby: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Ul. Odolanowska 77B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem, NIP: 6222785217, REGON: 302683146, KRS: 0000502633 adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. www.educatorlb.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka).

II. Informacje w formularzach 
1. www.mdpartner.com.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

2. www.mdpartner.com.pl może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania odpowiedzi na zadanie zapytanie.

III. Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań


1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach: a. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,

2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: a. adres e-mail, b. imię, c. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.,